Våre tjenester

Verdi- og lånetakst

Dette er en takst som kan brukes ved refinansiering av lån, pantsetting og ved salg av eiendom. Taksten blir utarbeidet av vår takstmann som vil gjennomføre en befaring og oppmåling av boligen. Han vil også sette en markedsverdi sammen med teknisk verdi. Verdi på din bolig vil også bli vurdert etter beliggenhet, tilgang til offentlig kommunikasjon, butikker og skoler.

Tilstandsanalyse og boligsalgsrapport

Vi tilbyr gjennomføring av teknisk tilstandsanalyse og boligsalgsrapport av bolig. Formålet er å avdekke feil og mangler eller andre forhold ved bolig som vil ha betydning for alle involverte parter i en salgsprosess. Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Trenger du taksering av bolig?

Kontakt oss i dag!